200 jaar kerk SFX | Ingezonden brief

Aanvulingen / correcties op hoofdstuk 3 van het boek Sint Franciscus Xaveriuskerk Amersfoort 200 jaar 1817 – 2017

Met veel interesse heb ik het boek Sint Franciscus Xaverius 200 jaar 1817-2017 gelezen. Het is een prachtig boek. Teleurgesteld ben ik echter over wat geschreven / niet geschreven staat in het hoofdstuk "Van Omroepparochie naar Spiritueel Cultureel Centrum" onder het kopje "De periode 1980-1992". Er wordt weinig over die periode verteld terwijl er toch heel veel tot stand kwam. Dat doet geen recht aan al die parochianen (gewijd en toegewijd) die zich toen zo hebben ingezet en waarvan sommigen nog steeds (actief) lid zijn van onze geloofsgemeenschap. Het geeft ook niet het echte beeld weer van deze episode in de geschiedenis van de parochie Sint Franciscus Xaverius. Zonder volledig te zijn en in willekeurige volgorde noem ik alleen wat spontaan bij me opkomt: 

Adressenbestand
Alle ingeschreven parochianen werden door een groep vrijwilligers bezocht om te vragen of ze ja of nee nog ingeschreven wilden blijven in de parochie. Hierdoor ontstond er een bijgewerkt adressenbestand van parochianen die zelf hadden aangegeven ingeschreven te willen staan. 

Pastoraal beleidsplan
Onder begeleiding van Gerard Groener van het aartsbisdom werd een pastoraal beleidsplan geschreven, waaraan door meerdere parochianen werd meegewerkt. Tijdens een feestelijke Eucharistieviering werd dit beleidsplan gepresenteerd en uitgereikt aan alle parochianen. Belangrijker nog was dat alle parochianen zich hierachter stelden en vanaf dat moment was dit de leidraad voor de komende jaren. In het boek wordt de indruk gewekt dat pas in 1993 voor het eerst een beleidsplan werd geschreven. 

Kinderwoorddiensten
"Ook werd begonnen met het opzetten van kindernevenvieringen" staat er in wat geschreven wordt over de periode na 1992. In de jaren 80 waren die echter al lang ingevoerd onder de bewust gekozen naam "kinderwoorddiensten". 

Missie Ontwikkeling en Vrede
Over de M.O.V. groep wordt geschreven of die ook pas na 1992 actief werd. Die groep bestond toen al een jaar of 10. In de Zandloper werden inhoudelijke teksten geschreven; Vredesweek, Adventsactie Solidaridad en Vastenactie kregen ruim aandacht.  Jaarlijkse werd er een "kijk, speel, doe middag" op een zondagmiddag georganiseerd.

 Werk- en gespreksgroepen
Naast de werkgroepen,  M.O.V. en  kinderwoorddienst waren diverse andere werkgroepen actief, zoals de werkgroepen Eerste Communie, Vormsel en Zorg voor ouderen. Als gespreksgroep noem ik de groep "Geloofsopvoeding van kinderen" en de verschillende series bijbel- en katecheseavonden. 

Gastvrouwen
In deze periode gingen ook de eerste gastvrouwen in onze parochie aan de slag. (Nu ook mannen.) Erg belangrijk. Zij zorgden ervoor dat mensen alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur welkom waren op de pastorie.  

  

Iet Schomaker, Pastoraal Werkster
Parochie Sint Franciscus Xaverius
1982 tot 1990